Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.17.2021 Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami – zakup pojemników do selektywnej zbiórki i wyposażenia edukacyjnych centrów recyklingu

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami – zakup pojemników do selektywnej zbiórki i wyposażenia edukacyjnych centrów recyklingu", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00267054/01 z dnia 12.11.2021 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (378,58KB)
PDFSWZ-sig.pdf (1,09MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Zestawienie asortymentu.pdf (945,80KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (576,79KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (58,16KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (41,60KB)
7ZZałącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie parametrów produktu potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla danej części.7z (144,49KB)
ZIPZałącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie parametrów produktu potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla danej części.zip (306,06KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (43,52KB)
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (640,93KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.17.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (748,45KB)

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH:

PDFPismo BOS.271.17.2021.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (740,96KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.17.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf (787,21KB)