Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003

Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006:
- DOCUCHWAŁA NR I-1-2002 Rady Gminy w Popielowie z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Popielów
- DOCUCHWAŁA NR I-2-2002 Rady Gminy w Popielowie z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy
- DOCUchwała Nr I-3-2003 w sprawie powołania składu osobowego komisji Rewizyjnej.doc
- DOCUchwała Nr I-4-2002 w sprawie powołania doraźnej Komisji ,ustalenia jej składu liczbowego i osobowego.doc
- DOCUCHWAŁA Nr II-5-2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2002.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-6-2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2003r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-7-2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-8-2003 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji oraz wzoru informacji o lasach.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-9-2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV-228-2002.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-10-2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-11-2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-12-2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice .doc
- DOCUCHWAŁA Nr II-13-2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2002 rokdoc.doc
- DOCUCHWAŁA Nr II-14-2002 z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002oc.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-15-2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zmian w przepisach obowiązujących.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-16-2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-17-2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-18-2003 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.doc
- DOCUchwała Rady gminy Nr II-19-2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat za odbiór ścieków.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr II-20-2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.doc
Uchwała Rady Gminy Nr III-21-2003 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 umieszczona jest w pozycji- Budżet Gminy -
Uchwała Rady Gminy Nr III-22-2003 w sprawie Statutu Gminy umieszczona jest w pozycji -
Statut Gminy

- DOCUchwała Rady Gminy Nr III-23-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r.
- DOCUchwała Rady Gminy Nr III-24-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2003r.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr III-25-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 r.doc
- DOCUchwała rady gminy Nr III-26-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr III-27-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady i jej organach
- DOCUchwała Rady Gminy Nr III-28-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminywy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr III-29-2003z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie nabycia nieruchomości .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr III-30-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr III-31-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr III-32-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr III-33-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy w 2003r.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-34-2003 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-35-2003 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy.doc
-DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-36-2003 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w zakresie dożywiania.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-37-2003 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-210-2001.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IV-38-2003 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-39-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-40-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r.w sprawie nabycia nieruchomości.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-41-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-42-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-42-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-43-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-44-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek od środków transportowych .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-45-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-46-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Popielów.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-47-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie modernizacji oświetlenia ulic w Gminie .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr V-48-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-49-2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-50-2003 z dnia 23 maja 2003r.w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-51-2003 z dnia 23 maja 2003r.w sprawie zbycia nieruchomości.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-52-2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-53-2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-54-2003 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VII-55-2003 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Stobrawa do Programu Odnowa Wsi.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VII-56-2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VII-57-2003 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr IV-34-2003.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VII-58-2003 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VII-59-2003 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-61-2003 w sprawie wyznaczenia reprezentanta gminy Popielów do spółki prawa handlowego.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VII-60-2003 z dn. 26 .06.2003r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej.DOC
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-62-2003 z dnia 28 sierpnai 2003r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego reprezentanta mienia komunalnego w spółce.doc
- DOCUchwała Nr VIII-63-2003 Rady Gminy w Popielowie w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w ZGŚO.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-64-2003 z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.DOC
- DOCU C H W A Ł A NR VIII-65-2003 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej .doc
- DOCUchwała Nr VIII-66-2003 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.DOC
- DOCU C H W A Ł A Rady Gminy Nr VIII-67-2003 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-68-2003 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-69-2003 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-70--2003 z dnia 28 sierpnia 2003r. w sparwie zmian w planie budżetu na rok 2003.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-71-2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r..doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr VIII-72-2003 z dnia 28 siernia 2003r w sprawie wyrażenia stanowiska nt.rządowego projektu ustawy o dochodach jednostej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-73-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2004-2007.doc
- DOCUchwała Rady GminyNr IX-74-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.DOC
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-75-2003 z dnia 24 paxdziernika 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.docUchwała Rady GminyNr IX-74-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.DOC
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-76-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-77-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-78-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-79-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzUchwała Rady Gminy Nr IX-78-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-80-2003 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej najemcy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-81-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII-70-2003.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-82-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-83-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie utworzenia środka specjalnego .doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-84-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr IX-85-2003 z dnia 24 października 2003r. w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy w 2004r. zadania objetwgo PAOW-Edukacja.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr X-86-2003 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr X-87-2003 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2004r. i zwolnień.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr X-88-2003 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 i zwolnień w tym podatku.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr X-89-2003 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zasad nabycia i zbycia lokali mieszkalnych.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr X-90-2003 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr X-91-2003 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2004.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-92-2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2004.doc
- XLSZałączniki do Uchwały Budżetowej XII-99-2004.xls
- Uchwała Rady Gminy  Nr XII-100-2004 w sprawie uchwalenia planów pracy.jpg
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-101-2004 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-93-2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej na rzecz nejemcy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-94-2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej na rzezc najemcy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-99-2004 z dnia 26.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.doc
- XLSZałącznik do URG XII-101-2004 Inwestycje wieloletnie.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XI-95-2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003r..doc
- DOCUchwała rady Gminy Nr XI-96-2003 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy ustalającej limit wydatków programu inwestycyjnego.doc
- DOCGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy.doc
- XLSzał. do uchwały Nr XI-96-2003 w sprawie inwestycji wieloletnie.xls
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-102-2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących oraz tworzących nowe miejsca pracy.doc
- Uchwała Rady Gminy Nr XII-103-2004 w sprawie uchwalenia GPRPA.jpg
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-104-2004 w sprawie uznania za użytek ekologiczny łąki z pozostawionymi naturalnej sukcesji płatem nieużytkowanej roślinności.doc
- DOCUchwała rady Gminy Nr XII- 105-2004 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.doc
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XI106-2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie powołania na Sekretarza Gminy.doc