Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.14.2021 Zakup/sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: Zakup/sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00251817/01 z dnia 29.10.2021 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ-sig.pdf
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej wraz z wykazem Zamawiających, Nabywców oraz Płatników, Odbiorców faktur.pdf
XLSXZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej wraz z wykazem Zamawiających, Nabywców oraz Płatników, Odbiorców faktur.xlsx
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.14.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf

PDFPismo BOS.271.14.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie - POPRAWIONA-sig.pdf (Poprawiona kwota słowna)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.14.2021.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.14.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf