Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 23 września 2021 roku

Projekty uchwał zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad

Skany:

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/275/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wiejskiej i Polnej w Lubieni

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/276/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/277/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/278/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/279/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/280/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/281/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym (kioskiem), położonej w Karłowicach KW nr OP1B/00028551/1

Pliki w formie dostępnej:

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/275/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wiejskiej i Polnej w Lubieni

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/276/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/277/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/278/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok - autopoprawka

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/279/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/280/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/281/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym (kioskiem), położonej w Karłowicach KW nr OP1B/00028551/1
 


Projekty uchwał przed zmianą porządku obrad

Skany:

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/275/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Odrzańsko-Stobrawska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/276/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Odrzańsko-Stobrawskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej sp. z o. o. z siedzibą w Kluczborku

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/277/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/278/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wiejskiej i Polnej w Lubieni

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/279/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/280/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/281/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/282/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Pliki w formie dostępnej:

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/275/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Odrzańsko-Stobrawska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/276/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Odrzańsko-Stobrawskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej sp. z o. o. z siedzibą w Kluczborku

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/277/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/278/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wiejskiej i Polnej w Lubieni

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/279/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/280/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/281/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX/282/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023