Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.10.2021 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, przy ulicy Wiejskiej 38 (roboty budowlane) - II postępowanie

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, przy ulicy Wiejskiej 38 (roboty budowlane)", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00158742/01 z dnia 24.08.2021 r. wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE ORAZ SWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

PDFOgłoszenie.pdf (138,80KB)
PDFSWZ-sig.pdf (1,06MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip (8,84MB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (792,61KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (82,26KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (66,45KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (67,62KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (64,09KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (63,67KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (64,37KB)
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (67,50KB)
PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (643,59KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.10.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (756,07KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.10.2021.BK Informacja z otwarcia ofert -sig.pdf (656,70KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.10.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf (526,12KB)