Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.7.2021 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2021/2022

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2021/2022", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00134315/01 z dnia 02.08.2021 r. wraz z załącznikami:

Ogłoszenie oraz SWZ wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (141,35KB)
PDFSWZ - Dowóz dzieci-sig.pdf (1,09MB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-sig.pdf (586,72KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (665,90KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (48,52KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (30,52KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (32,25KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (28,00KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu usług.docx (27,58KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (30,41KB)
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.docx (28,43KB)
DOCXZałącznik Nr 10 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (31,30KB)
PDFZałącznik Nr 11 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (628,96KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.7.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie-sig.pdf (224,90KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.7.2021.BK Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf (192,50KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.7.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP)-sig.pdf (508,73KB)