Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 24 czerwca 2021 roku

Skany:

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-251-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania (381,19KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-252-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok (325,77KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-253-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok (601,07KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-253-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok - autopoprawka (625,03KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-254-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2020 rok (1,15MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-255-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok (2,71MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXXVI/255/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok - autopoprawka (3,18MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-256-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie szczeółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1,69MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-257-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów (3,57MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-258-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie budowy węzła przy autostradzie A4 (898,72KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-259-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (1,55MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXXVI/259/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - autopoprawka (1,31MB)

Pliki w formie dostępnej:

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-251-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania (171,76KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-252-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok (166,16KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-253-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok (185,34KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-253-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok - autopoprawka (188,96KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-254-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2020 rok (1,02MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-255-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok (901,10KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXXVI/255/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok - autopoprawka (1,17MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-256-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie szczeółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (222,80KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-257-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów (367,05KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-258-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie budowy węzła przy autostradzie A4 (701,56KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-259-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (1 021,53KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXXVI/259/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - autopoprawka (1 022,17KB)