Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Popielów za 2020 rok

RAPORT O STANIE GMINY POPIELÓW ZA 2020 ROK


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY POPIELÓW ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Popielów przedstawia Radzie Gminy Popielów  Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Popielów w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Popielów za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Popielów.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15".

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Popielów odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 13.00. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2021 r. (środa), do godziny 15.30 w pok. 28 Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, Popielów.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Popielowie  oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 28).

PDFFormularz zgłoszenia do udziału w debacie 2021.pdf (621,02KB)

DOCXFormularz zgłoszenia do udziału w debacie 2021.docx (52,01KB)