Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.4.2021.BK Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00062609/01 z dnia 2021-05-24 wraz z załącznikami:

Ogłoszenie oraz SWZ wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0006260901 z dnia 2021.05.24.pdf (134,30KB)

PDFSWZ skan.pdf (2,97MB)

PDFSWZ.pdf (552,91KB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip (5,18MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (827,65KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (56,43KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (40,87KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (42,83KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (38,38KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (37,91KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (39,58KB)

DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego.docx (39,73KB)

PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (166,83KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.4.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie.pdf (533,37KB)

PDFPismo BOS.271.4.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie SKAN.pdf (28,08KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.4.2021.BK Informacja z otwarcia ofert.pdf (124,84KB)

PDFPismo BOS.271.4.2021.BK Informacja z otwarcia ofert SKAN.pdf (44,67KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFBOS.271.4.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP).pdf (549,88KB)
PDFBOS.271.4.2021.BK Zawiadomienie o wyborze oferty (BIP - skan).pdf (187,43KB)