Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.3.2021.BK Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021/BZP 00051603/01 z dnia 2021-05-11 wraz z załącznikami:

Ogłoszenie oraz SWZ wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (131,96KB)
PDFSWZ.pdf (997,52KB)
ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip (26,79MB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (788,33KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (45,72KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (30,78KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (31,39KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (28,25KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (27,75KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (27,90KB)
DOCXZałącznik Nr 9 do SWZ - Wzór zobiwiązania podmiotu udostępniającego.docx (29,79KB)
PDFZałącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (424,01KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.3.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie.pdf (148,59KB)
PDFPismo BOS.271.3.2021.BK Informacja o kwocie na zamówienie SKAN.pdf (26,44KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.3.2021.BK Informacja z otwarcia ofert.pdf (164,65KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.3.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP).pdf (481,46KB)
PDFPismo BOS.271.3.2021.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP-skan).pdf (223,58KB)