Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.2.2021.TJ Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021BZP 0004467901 z dnia 30.04.2021 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2021BZP 0004467901 z dnia 30.04.2021 r..pdf (129,47KB)

PDFSWZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Pokojskiej w m. Lubienia.pdf (495,24KB)

PDFSWZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Pokojskiej w m. Lubienia SKAN.pdf (2,23MB)

ZIPZałącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.zip (15,61MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (405,75KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego.docx (45,47KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (26,40KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (27,74KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (23,74KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (23,53KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (25,31KB)

PDFZałącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (111,71KB)

ZMIANA TREŚCI SWZ:

PDFPismo BOS.271.2.2021.TJ Zmiana treści SWZ.pdf (211,92KB)

PDFPismo BOS.271.2.2021.TJ Zmiana treści SWZ SKAN.pdf (129,51KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego MODYFIKACJA.docx (37,45KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZMODYFIKOWANY.docx (28,05KB)

PYTANIA DO SWZ I ODPOWIEDZI, ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.2.2021.TJ Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ.pdf (205,10KB)

PDFPismo BOS.271.2.2021.TJ Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ - SKAN.pdf (92,50KB)

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.05.2021r.:

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2021BZP 0005632801 z dnia 17.05.2021 r..pdf (35,09KB)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFPismo BOS.271.2.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie.pdf (151,75KB)

PDFPismo BOS.271.2.2021.TJ Informacja o kwocie na zamówienie SKAN.pdf (30,66KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

PDFPismo BOS.271.2.2021.TJ Informacja z otwarcia ofert.pdf (162,49KB)

PDFPismo BOS.271.2.2021.TJ Informacja z otwarcia ofert SKAN.pdf (77,67KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: