Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDŻET GMINY NA ROK 2021

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK

SKANY:

PDFUchwała Nr XXIX-206-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (5,96MB)

PDFUchwała Nr XXIX-207-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok.pdf (11,47MB)

PLIKI W FORMIE DOSTĘPNEJ CYFROWO:

PDFUchwała Nr XXIX-206-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (716,60KB)

PDFUchwała Nr XXIX-207-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok.pdf (1,76MB)


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 2021.pdf (1,09MB)

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf (1,03MB)

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf (843,73KB)

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf (641,65KB)

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.pdf (595,38KB)


INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

SKANY:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/520/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2021 roku (246,69KB)

PDFZałączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/520/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2021 roku (33,27MB)

PLIKI W FORMIE DOSTĘPNEJ CYFROWO:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/520/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2021 roku (414,06KB)

PDFZałączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/520/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2021 roku (4,43MB)


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

SKANY:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/634/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów (33,60KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/634/2022 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2021 rok - część tabelaryczna (3,70MB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/634/2022 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2021 rok - część opisowa (1,44MB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/634/2022 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2021 rok - zestawienia (1,08MB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/634/2022 - Informacja o stanie mienia Gminy Popielów za 2021 rok (934,57KB)
 

PLIKI W FORMIE DOSTĘPNEJ CYFROWO:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/634/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów (423,63KB)

PDFZałączniki do Zarządzenia Nr 0050/634/2022 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2021 rok i informacja o stanie mienia (11,27MB)

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:

PDFUchwała Nr 58/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2021 rok (136,70KB)