Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 28 stycznia 2021 roku

Projekty uchwał w formie skanów

PDFProjekt uchwały Nr XXX-214-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX-211-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę Popielów w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

PDFProjekt uchwały Nr XXX-215-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII-204-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu

PDFProjekt uchwały Nr XXX-216-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej w ramach projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

PDFProjekt uchwały Nr XXX-217-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX-133-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

PDFProjekt uchwały Nr XXX-218-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6-2020.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXX-219-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Popielów wynoszących 352-3000 w nieruchomości składającej się z działek nr: 32/3 km.1, 345 km.2, 368/1 km.1, 368/2 km.2, 511/2 km.3 obręb Kurznie - projekt wycofany

PDFProjekt uchwały Nr XXX-220-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka:PDFProjekt uchwały Nr XXX-219-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXX-221-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.pdf
Autopoprawka:PDFProjekt uchwały Nr XXX-220-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.pdf


Projekty uchwał w formie dostępnej

PDFProjekt uchwały Nr XXX-214-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX-211-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę Popielów w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

PDFProjekt uchwały Nr XXX-215-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII-204-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu

PDFProjekt uchwały Nr XXX-216-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej w ramach projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

PDFProjekt uchwały Nr XXX-217-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX-133-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie

PDFProjekt uchwały Nr XXX-218-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6-2020.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXX-219-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Popielów wynoszących 352-3000 w nieruchomości składającej się z działek nr: 32/3 km.1, 345 km.2, 368/1 km.1, 368/2 km.2, 511/2 km.3 obręb Kurznie - projekt wycofany

PDFProjekt uchwały Nr XXX-220-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka:PDFProjekt uchwały Nr XXX-219-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXX-221-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.pdf
Autopoprawka:PDFProjekt uchwały Nr XXX-220-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.pdf