Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 29 października 2020 roku

Projekty uchwał w formie skanów

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-189-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII-45-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów.pdf (645,37KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-190-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt.pdf (1,87MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-191-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami stacji bazowej.pdf (757,30KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf (3,97MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf (3,92MB)
Autopoprawka nr 2: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka 2.pdf (4,12MB)

Projekt wycofany z porządku obrad: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (1 003,49KB)

Projekt dodany do porządku obrad: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (1,49MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf (2,12MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie - autopoprawka.pdf (2,08MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.pdf (696,26KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - autopoprawka.pdf (692,30KB)


Propozycje stawek podatkowych na 2021 rok

PDFStawka podatku rolnego na 2021 rok.pdf (234,81KB)

PDFStawka podatku leśnego na 2021 rok.pdf (226,44KB)


Projekty uchwał w formie dostępnej

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-189-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII-45-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków - dostępny.pdf (627,39KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-190-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace - dostępny.pdf (655,58KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-191-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem - dos.pdf (548,42KB)
PDFZałącznik do uchwały Nr XXVII-191-2020.pdf (403,97KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - dostępny.pdf (441,42KB)
PDFZał. 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.pdf (293,89KB)
PDFZał. 2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK.pdf (257,95KB)
PDFZał. 3. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK.pdf (246,69KB)
Autopoprawka do projektu:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf (440,11KB)
PDFZał. 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf (293,86KB)
PDFZał. 2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf (258,01KB)
PDFZał. 3. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf (246,72KB)
Autopoprawka nr 2 do projektu:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka 2.pdf (441,82KB)
PDFZał. 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.pdf (298,46KB)
PDFZał. 2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf (258,01KB)
PDFZał. 3. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf (246,72KB)

Projekt wycofany z porządku obrad:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości - dostępny.pdf (777,42KB)

Projekt dodany do porządku obrad:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - dostępny.pdf (429,66KB)
PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXVII-193-2020.pdf (200,68KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie - dostępny.pdf (664,39KB)
Autopoprawka do projektu: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie - autopoprawka.pdf (665,48KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - dostęp.pdf (439,15KB)
Autopoprawka do projektu: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - autopoprawka.pdf (439,00KB)

PDFStawka podatku rolnego na 2021 rok.pdf (616,31KB)
PDFStawka podatku leśnego na 2021 rok.pdf (614,34KB)