Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 29 października 2020 roku

Projekty uchwał w formie skanów

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-189-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII-45-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-190-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-191-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami stacji bazowej.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf
Autopoprawka nr 2: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka 2.pdf

Projekt wycofany z porządku obrad: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf

Projekt dodany do porządku obrad: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - autopoprawka.pdf


Propozycje stawek podatkowych na 2021 rok

PDFStawka podatku rolnego na 2021 rok.pdf

PDFStawka podatku leśnego na 2021 rok.pdf


Projekty uchwał w formie dostępnej

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-189-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII-45-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków - dostępny.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-190-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace - dostępny.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-191-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem - dos.pdf
PDFZałącznik do uchwały Nr XXVII-191-2020.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - dostępny.pdf
PDFZał. 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.pdf
PDFZał. 2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK.pdf
PDFZał. 3. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK.pdf
Autopoprawka do projektu:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf
PDFZał. 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf
PDFZał. 2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf
PDFZał. 3. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf
Autopoprawka nr 2 do projektu:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka 2.pdf
PDFZał. 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.pdf
PDFZał. 2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf
PDFZał. 3. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf

Projekt wycofany z porządku obrad:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości - dostępny.pdf

Projekt dodany do porządku obrad:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - dostępny.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXVII-193-2020.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie - dostępny.pdf
Autopoprawka do projektu: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - dostęp.pdf
Autopoprawka do projektu: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - autopoprawka.pdf

PDFStawka podatku rolnego na 2021 rok.pdf
PDFStawka podatku leśnego na 2021 rok.pdf