Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 7 sierpnia 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXIV-174-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę jej siedziby.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIV-174-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę jej siedziby - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIV-175-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-47-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIV-176-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjal.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIV-177-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIV-178-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIV-179-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIV-179-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIV-180-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierajacych - II edycja.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIV-180-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierajacych - II ed. auopopr.pdf