Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 20 lutego 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XIX-131-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIX-132-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIX-133-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIX-134-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę siedziby.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIX-135-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIX-136-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIX-137-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIX-138-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 2 przy ulicy Wiejskiej w Starych Kolniach - działki nr 175-2 km. 1.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIX-139-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIX-140-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.pdf