Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XVI-104-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (4,88MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-104-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka.pdf (4,85MB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-105-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf (2,77MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-105-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok - autopoprawka.pdf (2,79MB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-106-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (5,19MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-106-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka.pdf (5,75MB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-107-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie budżetu Gminy Popielów na 2020 rok.pdf (13,37MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-107-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie budżetu Gminy Popielów na 2020 rok - autopoprawka.pdf (13,60MB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-108-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.pdf (8,30MB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-109-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XV-97-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf (437,53KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-110-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf (544,55KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-111-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (691,38KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-112-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2019-2020.pdf (451,69KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-112-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2019-2020 - autopoprawka.pdf (454,67KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-113-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom.pdf (345,63KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-113-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom - autopoprawka.pdf (350,20KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-114-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole.pdf (344,30KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-114-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki w żłobku - autoporawka.pdf (344,32KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-115-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach.pdf (765,49KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-116-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 9-2019 oraz przekazania w części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf (772,84KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-117-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 10-2019.pdf (682,85KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-118-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (637,87KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-119-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.pdf (879,30KB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-120-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy.pdf (2,18MB)

PDFProjekt uchwały Nr XVI-121-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów Klubu „Senior+”, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.pdf (474,58KB)