Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 listopada 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XV-89-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2020..pdf (2,86MB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-90-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf (1,31MB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-91-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi właścicieli nieruchomości.pdf (538,88KB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-92-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (549,90KB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-93-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu..pdf (12,05MB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-94-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-99-2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji - przydomowe oczyszczalnie.pdf (617,88KB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XV-94-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-99-2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji - przydomowe oczyszczaln.pdf (642,28KB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-95-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,41MB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-96-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf (5,01MB)
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XV-96-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf (6,66MB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-97-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf (4,20MB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-98-2019 Rady Gminy Popieów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania.pdf (2,00MB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-99-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu w zakresie usług opiekuńczych.pdf (550,16KB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-100-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.pdf (518,35KB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-101-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.pdf (524,06KB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-102-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.pdf (521,96KB)

PDFProjekt uchwały Nr XV-103-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa.pdf (443,47KB)