Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku

PDFProjekt uchwały Nr III-8-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf

PDFProjekt uchwały Nr III-9-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV-289-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki.pdf

PDFProjekt uchwały Nr III-10-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr III-11-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych.pdf

PDFProjekt uchwały Nr III-12-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023.pdf

PDFProjekt uchwały Nr III-13-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produk.pdf

PDFProjekt uchwały Nr III-14-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały Nr III-15-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.pdf