Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

KAR.271.1.2020 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniac

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 771694-N-2020 z dnia 23.12.2020 r. wraz z załącznikami

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PDFOgłoszenie nr 771694.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
ZIPZałącznik nr 1 -7 do SIWZ - Formularze.zip
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Program prac konserwatorskich.zip
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany.zip
ZIPZałącznik nr 11 - Przedmiar prac.zip

ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA Z DN. 11.01.2021 R.

PDFOgłoszenie nr 540399896 o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana do SIWZ 11.01.2021 r.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy (poprawiony).pdf

ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA Z DN. 01.02.2021 R.

PDFOgłoszenie nr 540411166 o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana do SIWZ (II) 01.02.2021 r.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy (poprawiony II).pdf
ZIPZałącznik nr 12 do SIWZ - Dodatkowa dokumentacja fotograficzna.zip

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08.02.2021 R.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 03.03.2021 R.

PDFKAR.271.1.2020.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan).pdf
PDFKAR.271.1.2020.BK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf