Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.12.2020.TJ „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 771359-N-2020 z dnia 28.12.2020 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 771359-N-2020 z dn. 28.12.2020 r..pdf (1,04MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PSZOK Stare Siołkowice SKAN.pdf (2,45MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PSZOK Stare Siołkowice.pdf (450,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.docx (208,38KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (188,17KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (188,45KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (188,16KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Grupy kapitałowe.docx (188,57KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx (189,54KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (190,15KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (506,12KB)

ZIPZałącznik nr 9A1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna I.zip (32,93MB)

ZIPZałącznik nr 9A2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna II.zip (44,02MB)

ZIPZałącznik nr 9A3 do SIWZ - Dokumentacja techniczna III.zip (48,86MB)

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip (4,31MB)

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót.zip (854,17KB)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ I:

PDFBOS.271.12.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf (192,04KB)

PDFBOS.271.12.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ SKAN.pdf (50,82KB)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ II:

PDFBOS.271.12.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ II.pdf (193,61KB)

PDFBOS.271.12.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ II SKAN.pdf (65,73KB)

OTWARCIE OFERT:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, która ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w związku z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach stosowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz opinią UZP - https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego odbędzie się poprzez transmisję on-line prowadzoną na kanale YouTube Gminy Popielów, odnośnik: https://www.youtube.com/channel/UCO65dmRkL46t9-cwJzOor9w

Nagranie z otwarcia ofert: https://www.youtube.com/watch?v=D6-jJBNOnrs

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFBOS.271.12.2020.TJ Informacja z otwarcia ofert.pdf (221,39KB)

PDFBOS.271.12.2020.TJ Informacja z otwarcia ofert SKAN.pdf (141,30KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.12.2020.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorz. oferty.pdf (252,14KB)

PDFPismo BOS.271.12.2020.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorz. oferty SKAN.pdf (122,72KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 510418323-N-2021 z dn. 23.02.2021 r..pdf (152,35KB)