Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Instytucji Kultury


                                                                                       REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

              dla których organizatorem jest Gmina Popielów

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Popielów, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

 

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

 

 

Nazwa rejestru

 

Rejestr instytucji kultury

 

Rejestr prowadzi

 

Referat Organizacyjny

ul. Opolska 13 ,  pok. 26, nr. tel. 77 4275-826

 

Sposób udostępniania

 

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestr
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

 

PDFRejestr Instytucji Kultury w Gminie Popielów.pdf

 

PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP -2020.pdf


PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR -2020.pdf
 PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP -2019.pdf I
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP -2019.pdf II


PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR -2019.pdf I
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR -2019.pdf II
 


PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP -2018.pdf-I
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP -2018.pdf -II
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP -2018.pdf- III
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP -2018.pdf -IV


PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR -2018.pdf-I
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR -2018.pdf-II

PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR -2018.pdf
 


PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP -2017.pdf
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR -2017.pdf

 


PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR -2017.pdf

PDFwniosek o odpis z rejestru instytucji kultury.pdf

PDFWypis z rejestru instytucji kultury GBP.pdf
PDFWypis z rejestru instytucji kultury SCKTiR.pdf

PDFRejestr instytucji kultury GBP -VI 2017.pdf
PDFRejestr instytucji kultury SCKTiR -VI 2017.pdf

PDFRejestr GBP rok 2016.pdf
PDFRejestr SCKTiR 2016 rok.pdf
 

PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY-2015.pdf
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY. 2015 SCKTiR.pdf

PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP -2015 .1.pdf
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR . 2015.1 docxII.pdf

PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR . 2015.2 docxII.pdf

PDF`KARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY-2013.2.pdf
PDF`KARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY-2013.2.pdf

PDF`KARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY-2013.2.pdf
PDF`KARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY-2013.2.pdf

PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Gminna Biblioteka Publiczna 2014 pdf.pdf
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji . 2014docx.pdf

 

PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY SCKTiR .docxII.pdf
PDFKARTA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GBP -2014.2.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-11-2012
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  05-11-2012 13:41
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  20-02-2020 09:52
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Popielów
  odwiedzin: 6361
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl