Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

Skan:
PDFProjekt uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2021 rok.pdf (20,12MB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok.pdf (197,43KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - spis treści.pdf (75,26KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.pdf (275,18KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.pdf (366,28KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.pdf (186,56KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK (269,25KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK.pdf (257,83KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 6 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK.pdf (221,17KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 7 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 ROK (258,19KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 8 PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2021 ROKU.pdf (257,72KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 9 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK.pdf (202,04KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.pdf (514,18KB)


PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Skan:
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów (2021).pdf (6,49MB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-362-2020 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (9,59MB)


AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTÓW

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2020 z dnia 8-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok.pdf (237,22KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-376-2020 - autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2021.pdf (748,05KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2020 z dnia 8-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok (673,23KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-376-2020 - autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2021 (215,05KB)

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2020 z dnia 8-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (241,30KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-377-2020 - autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów (10,21MB)

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2020 z dnia 8-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów (602,58KB)

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-378-2020 z dnia 9-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok.pdf (213,60KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-378-2020 - autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2021.pdf (614,10KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-378-2020 z dnia 9-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok (669,94KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-378-2020 - autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2021 (214,96KB)


OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 2021.pdf (1,09MB)
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf (1,03MB)
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf (843,73KB)

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf (641,65KB)
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.pdf (595,38KB)