Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.8.2020 Zakup energii elektrycznej

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 606072-N-2020 z dnia 2020-11-04 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 606072-N-2020.pdf (739,48KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zakup energii elektrycznej.pdf (898,69KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.docx (42,22KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (20,44KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (20,87KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21,06KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Grupy kapitałowe.docx (21,34KB)
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (817,88KB)
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wyaz punktów poboru energii wraz z wykazem Zamawiających, Nabywców, Płatników.pdf (671,44KB)
XLSXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wyaz punktów poboru energii wraz z wykazem Zamawiających, Nabywców, Płatników.xlsx (35,71KB)

PYTANIA DO SIWZ ORAZ WYJAŚNIENIA

PDFBOS.271.8.2020.BK Pytania do SIWZ i wyjaśnienia.pdf (554,00KB)
PDFBOS.271.8.2020.BK Pytania do SIWZ i wyjaśnienie (skan).pdf (100,76KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (569,45KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert SKAN.pdf (107,18KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

PDFBOS.271.8.2020.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan).pdf (101,35KB)
PDFBOS.271.8.2020.BK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (657,97KB)