Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2

Loga:
- Fundusze Europejskie (kolorowe gwiazdy na granatowym tle)
- Rzeczpospolita Polska ( biało-czerwona flaga) 
- Opolskie ( niebieska wieża z żółtym paskiem)
- Unia Europejska (żółte gwiazdy tworzące okrąg na granatowym tle)

Projekt „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w Gminie Popielów

 

Tytuł projektu: Projekt „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”

 

Numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.09.01.04-16-0004/19-00

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Partnerzy: Gmina Turawa, Gmina Łubniany, Gmina Popielów, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Dąbrowa

Całkowite koszty projektu: 2 445 544,00

Wnioskowana kwota wsparcia: 245 502,00 (w tym 56 540,00 stanowi wkład własny)

Okres realizacji projektu: 28.03.2020 - 26.08.2022

Zadania realizowane w ramach projektu:

·        rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe

·        doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w studiach podyplomowych/kursach /szkoleniach

·        doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Starych Siołkowicach