Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/314/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/196/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/197/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050/314/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/196/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/197/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 247 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050/196/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok oraz w zarządzeniu Nr 0050/197/2019 z dnia 31 rudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2020 rok wprowadza się zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu dochodów i wydatków budżetu gminy dokonane Uchwałą Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok dokonane zgodnie z § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 roku oraz zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do zarządzenia

2. Przesunięcie w szczegółowym planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-314-2020 z dnia 07-08-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-196-2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31-12-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-197-2019 z dnia 31-12-2019.pdf (2,61MB)