Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/318/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050/318/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i przedkłada Radzie Gminy Popielów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Popielów za I półrocze 2020 roku - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów za I półrocze 2020 roku - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

3) Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku:

a) Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

b) Gminnej Biblioteki z siedziba w Popielowie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-318-2020 z dnia 27-08-2020 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2020 roku.pdf (265,61KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - cz. 1.pdf (10,41MB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - cz. 2.pdf (6,12MB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - cz. 3 Część opisowa.pdf (10,41MB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - Informacja WPF.pdf (3,75MB)
PDFZałączniki nr 3 i nr 4 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - Informacje instytucje kultury.pdf (3,14MB)