Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym znajdującym się na terenie Gminy

Uchwała Nr XXIV/179/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów  w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym znajdującym się na terenie Gminy Popielów dzieciom z terenu Gminy Murów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym znajdującym się na terenie Gminy Popielów dzieciom z terenu Gminy Murów.
§ 2. 
Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do zawarcia porozumienia o którym mowa w § 1.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIV-179-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym.pdf (253,57KB)