Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.4.2020 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 569356-N-2020 z dnia 04.08.2020 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 569356-N-2020 z dn. 04.08.2020 r..pdf (1,03MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dowóz uczniów SKAN.pdf (1,85MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dowóz uczniów.pdf (392,27KB)

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Dowóz dzieci.docx (43,29KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (19,19KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (19,25KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21,27KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (22,47KB)

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.doc (44,00KB)

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.doc (54,00KB)

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz narzędzi.doc (47,00KB)

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (305,79KB)

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz dzieci.pdf (214,20KB)

OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2020 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, która ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w związku z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach stosowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz opinią UZP - https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego odbędzie się poprzez transmisję on-line prowadzoną na kanale YouTube Gminy Popielów, odnośnik: https://www.youtube.com/channel/UCO65dmRkL46t9-cwJzOor9w

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFBOS.271.4.2020 Informacja z otwarcia ofert.pdf (427,96KB)
PDFBOS.271.4.2020 Informacja z otwarcia ofert (skan).pdf (92,78KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.4.2020 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (294,11KB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - BOS.271.4.2020 SKAN.pdf (105,34KB)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP:

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU BZP nr 510181230-N-2020 z dn. 21.09.2020 r..pdf (151,37KB)