Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/310/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.4.2020 na zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli...

ZARZĄDZENIE NR 0050/310/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.4.2020 na zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.4.2020 na zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022” powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący             – Monika Kopka-Jędrychowska           – Sekretarz Gminy
2. Sekretarz                        – Beata Kupczyk                                  – inspektor ds. budownictwa
3. Członek                           – Tomasz Jonek                                   – inspektor ds. budownictwa
4. Członek                           – Mateusz Macioszek                          – inspektor ds. budownictwa

§ 2

Komisja przetargowa działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050/365/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 03.03.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-310-2020 z dnia 31-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli.pdf