Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Popielowie w 2020 r. za święta przypadające w sobotę

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Popielowie w roku 2020 za święto przypadające w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę w 2020 r.:

1. Ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy do wyboru przez pracownika w okresie rozliczeniowym tj. w miesiącu sierpniu 2020 r. za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

2. Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

§ 2.

1. Realizację zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. organizacyjno-osobowych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Popielów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu i poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 120.39.2020 z dnia 29-07-2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Popielowie w roku 2020 za święto przypadajace w sobotę.pdf (324,94KB)