Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/309/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050/309/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Anny Piaseckiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 

1) Monika Kopka - Jędrychowska           przewodniczący – Sekretarz Gminy

                                                                    przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

2) Danuta Sieradzka                                 przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3) Marta Cierpisz                                       p.o. dyrektor Przedszkola Publicznego w Karłowicach

4) Marzena Augustyn                               ekspert

5) Urszula Siwek                                       ekspert

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-309-2020 z dnia 27-07-2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf