Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/299/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 63 ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam Pani Elżbiecie Górce stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach, wyłonionej w drodze konkursu.

§ 2

Stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach powierzam od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r. na okres 5 lat szkolnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-299-2020 w dnia 14-07-2020 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach.pdf