Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.294.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

ZARZĄDZENIE NR 0050.294.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 8 ust, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej szkoły ponadpodstawowej lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej szkoły lub publicznej placówki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach ogłoszony w dniu 8 czerwca 2020 r. i przeprowadzony w dniu 7 lipca 2020 r. przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 0050.285.2020 r. Wójta Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2020 r., w wyniku którego Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach Panią Elżbietę Górka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.294.2020 z dnia 10-07-2020 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach.pdf (330,70KB)