Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy parku sensoryczno-przyrodniczego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie (III postępowanie)

Operacja pn. „Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie”.

Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Nr umowy o dofinasowanie: 00524-6935-UM0810919/19 z dnia 05 marca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE:

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (523,00KB)
PDFZapytanie ofertowe - Kompleks rektracyjny Stobrawa.pdf (1,01MB)
DOCXZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx (132,49KB)
PDFZałacznik nr 2 Projekt umowy.pdf (708,54KB)
PDFZałącznik nr 3 Przedmiar robót.pdf (244,99KB)
ZIPZałącznik nr 4 Dokumentacja techniczna.zip (2,97MB)
ZIPZałącznik nr 5 Specyfikacje techniczne.zip (770,02KB)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (71,04KB)

WYBÓR OFERTY

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (369,56KB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf (91,83KB)