Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/291/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powołania stałej komisji do rozpatrywania i weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym wniosków, oraz przeprowadzenia odbioru realizacji zadania o udzielenie dotacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30.06.2020 r.

w sprawie powołania stałej komisji do rozpatrywania i weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym wniosków, oraz przeprowadzenia odbioru realizacji zadania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Popielów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 5 ust. 5 Uchwały Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28.02.2020 r. poz. 695) zarządzam, co następuje:

§ 1

powołuję komisję w składzie:

1. Przewodniczący   - Irena Michno            - kierownik referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska
2. Członek                - Rafał Kołodziej         - inspektor ds. programów pomocowych
3. Członek                - Mateusz Macioszek - inspektor ds. budownictwa
4. Członek                - Beata Kupczyk         - inspektor ds. budownictwa
5. Członek                - Tomasz Jonek          - inspektor ds. budownictwa
6. Członek                - Renata Zborowska   - referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa

§ 2

W celu rozpatrywania i weryfikowania pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz do przeprowadzenia odbioru. Komisja powinna obradować każdorazowo w składzie co najmniej trzech wyżej wymienionych osób.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-291-2020 z dnia 30-06-2020 w sprawie powołania stałej komisji do rozpatrywania i weryfikacji oraz odbioru realizacji dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.pdf