Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”

Uchwała Nr XXIII/173/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 350) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W uchwale nr XXII/154/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1789) wprowadza się następujące zmiany:
1. Uchyla się punkt 21-23 z załącznika do uchwały Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIII-173-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-154-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”.pdf (289,27KB)