Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXIII/165/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Popielów  na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a  ust. 3 ustawy z dnia  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Ustala się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w Gminie Popielowie na rok szkolny 2020/2021, w następującej wysokości:
1) olej napędowy - 4,31 zł,
2) gaz - 1,93 zł,
3) benzyna - 4,34 zł.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIII-165-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2020-2021.pdf