Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2019 rok

Uchwała Nr XXIII/164/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm) Rada Gminy Popielów, uchwala  co następuje:
§ 1. 
Zatwierdza się roczny skonsolidowany bilans Gminy Popielów za 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIII-164-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2019 rok.pdf (1,05MB)