Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok

Uchwała Nr XXIII/162/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok.
§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIII-162-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok.pdf (209,00KB)