Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania

Uchwała Nr XXIII/161/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Popielów za 2019 rok postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Popielów.
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIII-161-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania.pdf (187,80KB)