Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/289/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE NR 0050/289/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach w przypadku jego nieobecności

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje: 

§ 1

Wyznaczam Panią Annę Piasecką nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego w Karłowicach, do zastępowania dyrektora tego przedszkola podczas jego nieobecności.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-289-2020 z dnia 24-06-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach w przypadku jego nieobecności.pdf