Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050.286.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, ul. Michała 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.286.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, ul. Michała 2 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 14 – 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej szkoły ponadpodstawowej lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

1) Monika Kopka-Jędrychowska - przedstawiciel organu prowadzącego

2) Aleksandrę Regimowicz          - przedstawiciel organu prowadzącego

3) Gabriela Skupien                     - przedstawiciel organu prowadzącego

4) Joanna Wnuk                          - przedstawiciel  Opolskiego Kuratora Oświaty tj. organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5) Tomasz Kowalski                     - przedstawiciel  Opolskiego Kuratora Oświaty tj. organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6) Małgorzata Dybka                   - przedstawiciel  Opolskiego Kuratora Oświaty tj. organu  sprawującego nadzór pedagogiczny

7) Paweł Chamot                         - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

8) Ewa Moździoch                       - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

9) Marianna Laxy                        - przedstawiciel Rady Rodziców

10) Artur Wilpert                         - przedstawiciel Rady Rodziców

11) Małgorzata Kukurowska        - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP

12) Mariusz Madeja                     - przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

§ 3

Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczam Panią Monikę Kopka-Jędrychowską – Sekretarz Gminy Popielów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.286.2020 z dnia 23-06-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, ul. Michała 2.pdf