Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/284/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/272/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie otwarcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych placów

ZARZĄDZENIE NR 0050/284/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/272/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie otwarcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych placów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Popielów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządzam, co następuje: 

§ 1

W § 1 zarządzenia nr 0050/272/2020 r. Wójta Gminy Popielów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie otwarcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych placów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Popielów dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „ 3. Decyzję o otwarciu boisk sportowych zarządzanych przez kluby sportowe oraz zasady korzystania z nich pozostają w gestii zarządzających tymi boiskami. 4. Zobowiązuje  kluby sportowe  do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Popielów oraz Referatowi Budownictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-284-2020 z dnia 16-06-2020 w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050-272-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie otwarcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych.pdf (262,13KB)