Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy parku sensoryczno-przyrodniczego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie (II postępowanie)

Operacja pn. „Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie”.

Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Nr umowy o dofinasowanie: 00524-6935-UM0810919/19 z dnia 05 marca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE:

PDFOgłoszenie nr 02_16_06_2020 na Portalu Ogłoszeń ARiMR.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Kompleks rekreacyjny Stobrawa II.pdf

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

PDFZałącznik nr 2 Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 3 Przedmiar robót.pdf

ZIPZałącznik nr 4 Dokumentacja techniczna.zip

ZIPZałącznik nr 5 Specyfikacje techniczne.zip

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU.pdf
PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU - Kompleks rekreacyjny Stobrawa.pdf