Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXII/160/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W uchwale Nr XVI/110/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 uchwały XVI/110/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w okresie od 01.01.2020 r. do 22.06.2020 r.”
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                        
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXII-160-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-110-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf (260,20KB)