Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/279/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP

ZARZĄDZENIE NR 0050/279/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 47 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152), Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

1. Wyznaczam niżej wymienionych przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami:

1) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Lubieni – DOROTA GRYSZCZYK

2) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Popielowie – GABRIELA GŁATKI

3) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Popielowie – SYLWIA KALINOWSKA

4) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Starych Siołkowicach – KATARZYNA SŁOWIKOWSKA

5) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Starych Siołkowicach – ANDRZEJ BOCHNIARZ

6) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Karłowicach – STANISŁAW SZYNKOWSKI

7) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Karłowicach – ALEKSANDRA REGIMOWICZ

8) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Starych Kolniach – BARBARA PIEKAREK

2. Zadaniem osób wymienionych w ust. 1 jest zapewnienie w dniu 28 czerwca 2020 r. ochrony lokali wyborczych w szczególności: sprawowanie nadzoru nad lokalami wyborczymi, sprawdzenie stanu zabezpieczeń oraz wykonywanie innych przewidzianych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych czynności w razie zaistnienia zdarzeń skutkujących koniecznością zarządzenia przerwy w głosowaniu.

§ 2

Osoby wyznaczone do ochrony lokali wyborczych obwodowych komisji wyborczych współpracują z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim, przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych oraz osobami kierującymi jednostką w której usytuowany jest lokal wyborczy.

§ 3

Odpis niniejszego zarządzenia przekazuje się do Komendanta Policji w Dobrzeniu Wielkim, przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz osobom, o których mowa w § 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-279-2020 z dnia 10-06-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych.pdf (461,33KB)