Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/277/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 0050/277/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 poz. 684 z późn. zm.) w celu uporządkowania akcji plakatowania, umieszczania obwieszczeń urzędowych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1

Wyznaczam na terenie Gminy Popielów tablice sołeckie, jako miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. Wykaz tablic stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowani na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie i na stronie internetowej www.bip.popielow.pl .

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/277/2020

Wójta Gminy Popielów

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Wykaz miejsc na terenie Gminy Popielów

przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej mającej miejsce przed wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

L.p.

Miejscowość

Opis miejsca

Adres miejsca

1.

Kaniów

Tablica ogłoszeń

Przy sklepie - ul. Szkolna

2.

Karłowice

Tablica ogłoszeń

Przy przystanku PKS – ul. Rynek i ul. Kolejowa

3.

Kurznie

Tablica ogłoszeń

Przy boisku – ul. Mickiewicza

4.

Kuźnica Katowska

Tablica ogłoszeń

Przy przystanku PKS

5.

Lubienia

Tablica ogłoszeń

Przy przystanku PKS – ul. Wiejska

6.

Nowe Siołkowice

Tablica ogłoszeń

Przy przystanku PKS – ul. Pokojska

7.

Popielowska Kolonia

Tablica ogłoszeń

Przy przystanku PKS – ul. Szkolna

8.

Popielów

Tablica ogłoszeń

Przy sklepie „Delikatesy”, skrzyżowanie ul. Wolności i ul. Dworcowej i na parkingu przy ul. Kościuszki

9.

Rybna

Tablica ogłoszeń

Przy Domu Ludowym – ul. Odrzańska

10.

Stare Kolnie

Tablica ogłoszeń

Przy przystanku PKS – ul. Św. Jana Pawła II

11.

Stare Siołkowice

Tablica ogłoszeń

Przy przystankach PKS – ul. Michała i ul. Klapacz

12.

Stobrawa

Tablica ogłoszeń

Przy sklepie na ul. Witosa oraz przy przystanku PKS

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-277-2020 z dnia 10-06-2020 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf (497,55KB)