Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/276/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z kąpieliska w trakcie epidemii SARS-CoV-2 na terenie Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/276/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 09.06.2020 r.

w sprawie zasad korzystania z kąpieliska w trakcie epidemii SARS-CoV-2 na terenie Gminy Popielów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kąpielisk, zarządzam, co następuje: 

§ 1

1. Z dniem 9 czerwca 2020 r. zostaje otwarte kąpielisko na terenie Gminy Popielów.

2. Osoby przebywające na obiekcie powinny stosować się do niżej wymienionych zasad:

  1. zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie,
  2. należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,
  3. należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa,
  4. zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,
  5. należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, ręczniki, sprzęt ochronny),
  6. należy zachować czystość w otoczeniu, wrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe,
  7. nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  8. nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywająca na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzana o zakażenie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-276-2020 z dnia 09-06-2020 w sprawie zasad korzystania z kąpieliska w trakcie epidemii SARS-Cov-2 na terenie Gminy Popielów.pdf