Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/275/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską - droga gminna Nr 1018200

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 09.06.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.3.2020.TJ na zadanie pn. "Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską - droga gminna Nr 1018200".

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020.713 z dnia 2020.04.21) oraz Iart. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.3.2020.TJ na zadanie pn. "Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską - droga gminna Nr 1018200" powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący   -  Irena Michno             - kierownik referatu BOS

2. Sekretarz              - Tomasz Jonek           - inspektor ds. budownictwa

3. Członek                 - Rafał Kołodziej         - inspektor ds. programów pomocowych i rozwoju wsi

4. Członek                 - Mateusz Macioszek - inspektor ds. budownictwa

§ 2

Komisja przetargowa działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050/365/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 03.03.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-275-2020 z dnia 09-06-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską - droga gm. nr 1018200.pdf (314,88KB)